سرویس سیاسی | کد خبر: 59117
تاریخ انتشار: 1396/06/27 - 09:32:22

روش شناسی برگردان تصویرهای استعاری صحنه های قیامت در قرآن

جستار حاضر در پرتو نظریۀ پیترنیومارک و با روش توصیفی- تحلیلی از نوع انتقادی، به نقد و بررسی شیوه­ های برگردان تصویرهای استعاری صحنه­ های قیامت در قرآن پرداخته است.
روش شناسی برگردان تصویرهای استعاری صحنه های قیامت در قرآن,

چکیده

 معنای تصویرهای استعاری در مباحث معنی­ شناسی و ترجمه از جایگاه مهمی برخوردار است و این مهم در ترجمة متون مقدسی همچون قرآن کریم نمایان­ تر می­ شود؛ بنابراین در مطالعات نوین ترجمه، از جمله الگوهای ترجمۀ تصویرهای استعاری، نظریۀ پیترنیومارک است که بر ترجمه ­پذیری استعاره تاکید دارد. نیومارک هفت راهبرد را برای ترجمة استعاره معرفی می­ کند که با تکیه بر آنها می­ توان تصویرهای استعاری را به زبان مقصد منتقل نمود. جستار حاضر در پرتو نظریۀ پیترنیومارک و با روش توصیفی- تحلیلی از نوع انتقادی، به نقد و بررسی شیوه­ های برگردان تصویرهای استعاری صحنه­ های قیامت در قرآن پرداخته و ضمن تبیین شیوه­ های انتقال تعابیر استعاری، عملکرد پنج ترجمۀ فارسی از دو جزء پایانی قرآن را مورد سنجش قرار داده است. بدین منظور پنجاه و شش تصویر استعاری از مناظر قیامت با دویست و هشتاد برابر نهاد آن، بررسی شد. برآیند پژوهش نشان می ­دهد که از هفت شیوۀ مطرح شده در نظریۀ نیومارک، الهی­ قمشه ­ای از پنج روش، رضایی ­اصفهانی و فولادوند از چهار روش و آیتی و معزی از سه روش، بهره برده ­اند. رویکرد مترجمان، بیشتر بر ترجمۀ تحت ­اللفظی استوار است و این مسئله حاکی از این است که مترجمان، بیش از انتقال صریح معنا، سعی در باز تولید استعاره در زبان مقصد داشته ­اند و از میان روش ­های یادشده، آیتی، معزی و فولادوند از روش تحت ­اللفظی، الهی ­قمشه ­ای از روش معنایی و رضایی از روش ترجمۀ تحت ­اللفظی با افزوده ­های تفسیری، بیشترین بهره را برده ­اند.

کلیدواژه ها: قرآن کریم؛ قیامت؛ ترجمه؛ تصویرهای استعاری؛ الگوی نیومارک

نویسندگان:

سید مهدی مسبوق: دانشیار زبان و ادبیات عربی دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

علی حسین غلامی یلقون آقاج: دانشجوی دکتری زبان و ادبیات عربی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان

فصلنامه پژوهش های ادبی – قرآنی - دوره 5، شماره 2 - شماره پیاپی 18، تابستان 1396.

برای مشاهده کامل مقاله روی فایل مقابل کلیک کنید.   

برچسب ها:

با تشکر
نظر شما ثبت و پس از بررسی انتشار میابد.
ارسال نظر
نام :
ایمیل
نظر