درباره ما ...
آمده ایم که ماندگار کنیم وماندگار شویم پایگاه اطلاع رسانی فاروج که نخستین پایگاه خبری این شهرستان است با هدف معرفی ظرفیت ها وتوانمندی های این منطقه راه اندازی شد تا با همت جوانان ، اندیشمندان وفرهیختگان زمینه را برای رشد وتوسعه آن فراهم سازد.
 نگاه فعالان این حوزه، معرفی ظرفیت ها، بیان مشکلات وضعف ها، نقد منصفانه فعالیت ها وحفظ سنت های نیکو وفرهنگ مردم شهرستان است وبرای رسیدن به این اهداف از هیچ تلاشی فروگذار نخواهد بود.
 امروزه نقش واثرگذاری رسانه ها برکسی پوشیده نیست وما هم می خواهیم از این ابزار قدرتمند برای خدمت به مردم وساختن پل ارتباطی مناسب بین مردم ومسئولان استفاده کنیم .
 راه طولانی همت بلند می خواهد وقلم حرمت، امید که با شناخت وبینش صحیح راه بلند به قلم توانانی جوانان این شهرستان کوتاه شود.